Bouwfiche

Als alternatief voor de traditionele bouw in baksteen biedt de staalconstructie voor ééngezinswoningen het grote voordeel om een grote draagkracht te combineren met een licht gewicht.

Het product staal is zo flexibel dat wij als aannemer die flexibiliteit ook wensen door te trekken naar de mogelijkheden om uw woning op te bouwen.


Opbouw van een woning met een Staalskelet en ingevuld met Staalframebouw.


placeholder image

Website staalbouwwoningen.be
Hier vind je nog meer informatie over bouwen in staal voor woningbouw. Ook verschillende projecten/realisaties vind je er terug.