Funderingen.

traditionele bouwwijze

Wij bedoelen met een traditionele fundering: deze is opgebouwd zoals bij de andere bestaande bouwwijzen zoals traditioneel bouwen, houtskelet, enz... Dus de fundering wordt opgebouwd met funderingszolen die worden opgevuld met beton.
Op die sleuven wordt een vloerplaat gegoten met een min. dikte van 15 cm en voorzien met een netbewapening over de volledige oppervlakte. Deze fundering is voldoende om via een chemische verankering een staalbouw woning te plaatsen.

Ankervoeten.

Bij het gebruik van de dikwandige of het zware bouwconcept met HEA en IPE kolommen is het noodzakelijk om deze kolommen (HEA) te verankeren met de fundering, dan gebruiken wij de ankervoeten, die worden vervaardigd in het atelier, volgens de stabiliteitstudie.

Nutsvoorzieningen.

Rioleringen, nutsleidingen, regenwaterputten enz... worden uiteraard op dezelfde wijze uitgevoerd als bij gelijk welke andere bouwmethode.
 

Chemische ankers.

Kelderbouw is eveneens op de traditionele manier. Staalbouw kan starten vanop de gewelven en dit met de chemische verankering. Eveneens kan de stalen structuur starten vanuit de kelder.